Utvikling av Bjørgan som en komplett reiselivsdestinasjon

Åpent temamøte på Bjørgan på Kuben i regi av Grong Kommune, Grong Skisenter, Norsk Turistutvikling AS og Grong Fritid. Vi får flere innledere, bl.a Ole Martin Norderhaug, tidligere ordfører i Trysil og Kjell Ove Solbakken, daglig leder i Norsk Turistutvikling AS. NB! Påmelding ønskelig (se i saka under)

Hensikten med arrangementet er å dele kunnskap og erfaringer for hvordan Bjørgan-området kan utvikles til en framtidsrettet reiselivsdestinasjon. Temakvelden vil i særlig grad fokusere på markedsutvikling og fellesgodefinansiering.

Arrangementet er rettet mot alle (både i og utenfor Grong) som er opptatt av og interessert i dette næringsområdet, som grunneiere, utbyggere, handelsnæring, håndverkere mv. 

1730 - 1800 - Kafferservering

1800 - 1805 - Velkommen

1805 - 1835 - Markedsutvikling i fritidsboligmarkedet/ reiselivet. Hvilke muilgheter kan det gi for Bjørganområdet? v/ Kjell Ove Solbakken, Norsk Turistutvikling AS

1835 - 1935 - Betydningen av fellesgodefinansiering med utgangspunkt i utviklingen av Trysilfjellet som en internasjonal reiselivsdestinasjon. Ole Martin Norderhaug, tidligere ordfører i Trysil.

1935 - 2000 - Utfordringer for Bjørganområdet sett fra eiernes/ grunneiernes ståsted

2000 - 2030 - Kaffepause med enkel servering

2030 -2040 - Hvordan ønsker vi som kommune å aggere for å utvikle Bjørgan til en mer komplett reiselivsdestinasjon? v/ Skjalg Åkerøy, ordfører i Grong Kommune

2040 - 2150 - Felles drøfing/ diskusjon om lokale løsninger for utvikling av Bjørgan som reiselivsområde

2150 - 2200 - Oppsummering og avslutning - vel hjem!

Av hensyn til servering og plassbehov ber vi om at påmelding sendes til Grong Fritid post@grongfri.no SMS 91873155


Billetter til Utvikling av Bjørgan som en komplett reiselivsdestinasjon

  1. Tir 12. mar kl 18:00 Grong Sparebanksalen Gratis
Vis hele programmet
_
_
_